„Hosszú volt az út, amíg megértettem, hogy a tanulás által megszerzett elméleti tudás,  a gyakorlat, a rengeteg emberi kapcsolat, a sok megélt személyes tapasztalat alkot egy egészet. Ebből nőtt ki az a folyamatos vágy és késztetés, hogy az egésznek az értelme: tovább adni. Ez tesz engem teljessé.”

Amikor azt kérik tőlem, hogy meséljek magamról, az első, ami eszembe jut az a csodás gyermekkorom. Vidéki kis faluban, hatalmas házban szülőkkel, nagyszülőkkel éltem gondtalanul. Óriási veteményes kertünk volt, rengeteg háziállat. A kerti munkából és az állatok gondozásából is ki kellett venni a részem, már kicsi gyermekként is. Így családom szerető, de következetes nevelése korán megtanított arra a két dologra, ami végig kíséri az életem. Az egyik, hogy minden cselekedetemnek következménye van, melynek a felelőssége az enyém, a másik, hogy mindennek az alapja a rendszeresség és a tervezettség.

Törökkoppányban jártam általános iskolába, majd Siófokon tanultam tovább, mivel a vendéglátáson kívül számomra szóba sem jöhetett más.

Az érettségi előtt egy nagyon meghatározó negatív élményben volt részem, szerettem volna tovább tanulni, de egy fontosnak tartott ember azt mondta, hogy ez nem nekem való. Én pedig elhittem. Azonban megfogadtam, ha még egyszer tanulhatok, úgy fogok tanulni, hogy mindent tudjak.

Érettségi után élelmezésvezető lettem szülőfalum iskolájában, majd férjhez mentem és Budapestre költöztem. Hamarosan megszületett első kisfiam. Az Ő növekedése kapcsán jött a gondolat, hogy valami családbarát szakmát kellene tanulnom. Így Robi megkezdte az ovit, én pedig a főiskolát védőnő szakon, nappali tagozaton. Izgalmas volt. Imádtam!

És betartottam az ígéretem, úgy tanultam, hogy mindent tudjak. Persze a tananyagból. 😊

A tudományos munka az első perctől kezdve fontos volt. Már ekkor is izgatott a táplálkozás, életmód kérdésköre, illetve az egészségre gyakorolt hatásai. Másod évtől ezt is komolyan vettem, melynek jutalma a Tudományos Diákköri Konferencián szakmai nívó díj, harmad éven különdíj volt.

Másod éves koromtól a Morfológiai és Fiziológiai Intézet munkatársaként demonstrátori feladatokat láttam el, aktívan közreműködve az élettan-kórélettan oktatásában és gyakorlatok lebonyolításában.

Harmad és negyed éven is (2004/2005 és 2005/2006-os tanévben) Köztársasági Ösztöndíjas voltam, ami nagy büszkeségem a mai napig. A főiskola befejezésekor elnyertem Semmelweis Egyetem Kiváló Diákköröse kitüntetést, melyet az egyetem minden karáról egy hallgató nyerhet el évente.

A főiskola után a XV. kerületben helyezkedtem el, egy évig iskolavédőnő, majd területi védőnőként dolgozom a mai napig.

Második fiam születése után éreztem, hogy szükségem van szakmai kihívásra, így jelentkeztem egy akkor induló projektbe. Ettől kezdve a projekt munka az életem szerves részévé vált.

2013-tól a TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori projekt keretében védőnői szaktanácsadó, majd informatikai vonalon szaktanácsadóként szakmai „tolmács” szerepet töltöttem be az informatika és a védőnő szakma között. Ebben a projektben a megújult védőnői módszertan oktatásában is részt vettem. 3500 védőnő képzése bonyolódott le fél év alatt.

2014-ben elvégeztem az oktató védőnő képzést, így a mai napig aktívan segítek a védőnő oktatásban.

Még ebben az évben lehetőség nyílt a védőnői méhnyakszűrés képzésre (TÁMOP 6.1.3.A-13/1-2013-0001.) Ennek elvégzése óta folyamatosan részt veszek a szűrésben.

  1. tavaszán egy másik projekt keretében munkatárs voltam a Kliensút modell, a Kliensút Kalauz kidolgozásában, mely 2016-ban kiadásra került az Educatio gondozásában (TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 kiemelt projekt a „Kutatás- fejlesztési program megvalósítása a kora gyermekkori ellátórendszer, valamint a köznevelés rendszerében biztosított kora gyermekkori ellátás optimális kliensút modelljének kifejlesztésére”).

2016-ban informatikai munkatársként dolgoztam „A roma közösségekben dolgozó védőnők munkafeltételeinek javítása” pályázati program keretében.

Ebben az évben elvégeztem a Családvédelmi Szolgálat szakirányú továbbképzést.

2017-ben pedig a Családbarát Ország Nonprofit Kft. szaktanácsadójaként tevékenykedtem.

2019: Megszereztem másoddiplomámat a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karának Dietetika tanszékének a Szent István Egyetemmel közösen szervezett mesterképzésén, mint Okleveles Táplálkozástudományi szakember.

2013-tól jelenlegi munkahelyemen csoportvezető, 2019 augusztusától a XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézményének intézményvezető védőnője vagyok.

A projekt munkákon túl rengeteg egyéb tevékenységben is részt vettem. A 2013-tól a 2020-as világjárvány kezdetéig évente kétszer kerületi Egészségnapot szerveztünk, melynek mindig nagy sikere volt.

2013 óta a XV. kerületben az Egészségügyi Intézménynél belső auditor feladatokat láttam el, melyről 2021-ben a Magyar Szabványügyi testületnél hivatalos képesítést is szereztem.

A szakmai anyagok írása végig kísérte tanulmányaimat és szakmai munkámat.

2006: Az elhízás, mint rizikófaktor vizsgálata az egészségügyi felsőoktatásban, Új Diéta, 2006/1 szám.

2015: Kliensút Kalauz, J.Kereki, (P.Altorjai, G.Futó, R.Kardos, J.Kereki, T Szegedi, A.Szvatkó) Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., 2015.

2015: 28 db szakmai cikk írása a www.koragyermekkor.hu szakmai oldalra a TÁMOP 6.1.4 Koragyermekkori (0-7 év) program keretében.

2015: 10 db szakmai cikk írása szülőknek anyatejjel kapcsolatos témákban a Numil Kft megbízásából.

2016: Kisgyermekkori betegségek-kezelésük, megelőzési lehetőségek, Bölcsődevezetők kézikönyve, 2016/11 Raab Klett Oktatási tanácsadó és Kiadó Kft.

2019: Óvoda és a védőnők együttműködése, Óvónők kincsestára, 2019/8. Raab Klett Oktatási tanácsadó és Kiadó Kft.

Szakmai munkatársként közreműködtem:

Gyermekalapellátási Útmutató, OTH, Budapest, 2014.

Fokozott gondozást igénylő várandós nő és gyermek gondozása, OTH, 2015

Prezentációk, konferenciák:

2016.11.18: CP kongresszus: A védőnő szerepe és feladata – Nehézségek és lehetőségek a védőnői munkában

2016.12.02: Éta szakmai nap: A védőnő szerepe és feladata – Nehézségek és lehetőségek a védőnői munkában

2016.12.16: Drogprevenciós alapítvány: Várandósgondozás – Utak, lehetőségek, nehézségek a védőnői munkában

2017.10.06: Határon túli magyarok oktatása: A szülők bevonása gyermekük fejlődésének követésébe és a védőnői szűrővizsgálatba

2017.09.29: ELTE-BGGYK: Az egészségügyi ellátó rendszer és kapcsolódások a szociális és oktatási rendszerhez

2017-óta: ELTE-TÓK: Az egészségügyi ellátó rendszer és kapcsolódások a szociális és oktatási rendszerhez

Krónikus beteg gyermek gondozása, bölcsődei nevelése.